Thursday, February 27, 2014

MENGENAL ALLAH - PESONA ILMU20 - Tiada ditinggalkan sesuatu daripada bebal olih barangsiapa berkehendak ia mengadakan pekerjaan pada waktu yang lain daripada yang telah dinyatakan Allah akan dia dalamnya.

21 - Memindahkan engkau akan segala amal atas diperolih selesai itu setengah daripada kekurangan 'akal segala diri mu. Jangan kau tuntut daripada Allah bahawa dikeluarkannya engkau daripada suatu hal supaya dikerjakannya engkau pada yang lain daripada hal itu maka jikalau dikehendakinya akan dikau nescaya dikerjakannya akan dikau dengan tiada mengeluarkan diri mu. 

22 - Tiada jua berkehendak cita orang yang menjalani jalan Allah bahawa berhenti ia tatkala dibukakan baginya daripada segala ilmu dan ma'rifah melainkan menyeru dia segala lisanunhal yang telah dibukakan baginya itu demikian bunyinya , yang kau tuntut akan dia itu lagi dihadapan mu.
23 - Dan tiada berhias segala zohir mahkotanya dengan hias yang mencarikkan bagi segala 'adat melainkan menyerui kau segala hakikatnya demikian bunyinya , hanyasanya kami fitnah maka jangan engkau kufur akan nikmat Allah atas mu. 

24 - Tuntut mu akan sesuatu daripadanya itu seolah olah tugas baginya lalai daripada yang telah dijanjikannya pada azali kerana jika engkau berjabat kepadanya nescaya tiada kau tuntut daripadanya sesuatu yang sudah dibahaginya pada azali melainkan kerana 'ubudiah jua dan tuntut mu akan dia itu sebab jauh engkau daripadanya kerana jikalau ingat engkau akan hampirnya nescaya tiada kau tuntut akan dia kerana yang hadir itu tiada dituntut akan dia.25 - Dan tuntut mu bagi yang lain daripadanya itu yakni berhadap mu kepada yang lain daripadanya itu kerana sedikit ma'lum daripadanya yakni kepadanya kerana jikalau kau qadarkan ia dengan sebenar benar qadarnya nescaya tiada engkau berhadap kepada yang lain daripadanya itu. Dan tuntut mu daripada itu yang lain daripadanya itu kerana diperolih jauh mu daripadanya kerana jika engkau hadir dengan hati mu sertanya nescaya tiada sah engkau berhadap kepada yang lain daripadanya. 

26 - Tiada ada daripada nafas yang kau keluarkan itu melainkan adalah baginya untung pada mu lalukannya jua akan dia [ kata Sya'rani ] bilang segala nafas tiap tiap hari seribu dua puluh empat nafas maka tiap tiap satu nafas itu diperuntungannya ditaqdid Allah disampainya jua akan dia , wabillaahittaufik wallahu'alam. 

                                                   --------------------------------------------

*** Inilah bahagian terakhir dalam bab pengenalan..

*** Mereka yang berjaya menetapkan disiplin ilmu akan mendapat peringatan secara langsung olih pandangan hati dalaman mereka sendiri disamping bantuan guru dan rakan rakan. Sementara bagi yang mempunyai maksud dan niat yang berbagai selain menuntut ilmu akan mula merasa berat dan mula jemu.

*** Sesetengah penuntut mula berhias dengan berpakaian seperti orang alim atau seperti ahli sufi dan bercakap berkobar kobar membanggakan diri sedangkan dia belum lah kemana mana dalam pencapaiannya. Semua ini hanyalah pesona ilmu sahaja bukan pencapaian yang sebenarnya dan tidak lebih adalah tipu daya  keatasnya sahaja.

*** Kepada mereka yang berguru maka pada peringkat ini guru akan memperbetulkan semula mana mana kekurangan muridnya sebelum membenarkan mereka meneruskan perjalanan kehadapan. Jarang guru melepaskan muridnya yang belum kesampaian keperingkat seterusnya melainkan jika terdapat perkara yang lebih utama.

***


No comments:

Post a Comment